• Cafe in Kropotkinskaya +7 499 678-30-09
 • Cafe on Shlyuzovy +7 495 201-75-50
 • Corner at Usachevsky +7 495 201-74-40
 • Corner on Rozhdestvensky +7 495 201-76-60
 • Delivery +7 495 201-73-30
 • Русский
 • English
 • Italiano

Cafe in Kropotkinskaya

 • Телефон:
  +7 499 678-30-09
 • Адрес:
  Moscow, Bolshoy Znamensky per., 2, p. 3 Pinzeria® by Bontempi
 • Время работы:
  12:00-23:00

Cafe on Shlyuzovy

 • Телефон:
  +7 495 201-75-50
 • Адрес:
  Moscow, Shlyuzovaya Embankment, 4 Pinzeria® by Bontempi
 • Время работы:
  12:00-23:00

Corner at Usachevsky

 • Телефон:
  +7 495 201-74-40
 • Адрес:
  Moscow, Bolshoy Znamensky lane, 2, p. 3 Pinzeria® by Bontempi
 • Время работы:
  8:00-23:00

Corner on Rozhdestvensky

 • Телефон:
  +7 495 201-76-60
 • Адрес:
  Moscow, Rozhdestvensky blvd, 1
  Pinzeria® by Bontempi
 • Время работы:
  8:00-23:00

Delivery

 • Телефон:
  +7 495 201-73-30
 • Время работы:
  12:00−23:00